Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ

Các dịch vụ của chúng tôi

Chuyển hàng bằng đường bộ

Đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển hàng hoá (thương mại điện tử, đồ dùng cá nhân, quần áo, thực phẩm...), Vương Phát express là dịch vụ Chuyển phát nhanh cam kết nâng cao và tối đa trải nghiệm giao và nhận hàng của bạn.

Chuyển hàng bằng đường biển

Vận tải biển đóng vai trò không nhỏ đến quá trình lưu thông hàng hóa và vận tải bằng đường bộ có thể không đảm bảo được khối lượng hàng hóa. Tuy nhiên, vận chuyển bằng đường biển sẽ giúp bạn khắc phục tất cả các điều đó.

Chuyển hàng bằng đường hàng không

Vận tải hàng không khi mới ra đời chỉ phục vụ nhu cầu quân sự, nhưng cho đến nay, sự phát triển của nó đã gắn liền với nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hoá và đã trở thành một ngành quan trọng đối với nền kinh tế thế giới.